Aktualności

Kreatywna szkoła językowa

1

oferuje naukę języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego dla dzieci, młodzieży
i dorosłych w małych grupach lub indywidualnie
na wszystkich poziomach Szkoła mieści się
w Placówce KREATYWNA EDUKACJA
w Baninie ul. Ptysia i Balbiny 13.

Niepubliczne przedszkole kreatywne

1

oferuje fachową opiekę i edukację przedszkolną POLSKO-ANGIELSKĄ dla dzieci od 2 do 5/6 lat.

Przedszkole mieści się w Placówce KREATYWNA EDUKACJA w Baninie ul. Ptysia i Balbiny 13

Godziny otwarcia Niepublicznego Przedszkola Kreatywnego dostosowane są do potrzeb rodziców.

Świetlica kreatywna

1

oferuje fachową opiekę i edukację dla dzieci uczących się w szkole podstawowej Świetlica mieści się w Placówce KREATYWNA EDUKACJA w Baninie ul. Ptysia i Balbiny 13 Godziny pracy świetlicy dopasowane są do planów lekcji podopiecznych. Świetlica Kreatywna jest świetną alternatywą dla rodziców, których praca nie pozwala na odbiór dziecka zaraz po jego zajęciach w szkole.

Aktualności
KREATYWNA SZKOŁA JĘZYKOWA ogłoszenia PDF Drukuj EmailZAPROSZENIE

nawiązując do tradycji miast i miasteczek brytyjskich...

serdecznie zapraszamy

Wszystkich Klientów, Pracowników,

Przyjaciół i Sąsiadów

do wspólnego polsko – angielskiego śpiewania kolęd!

Gdzie? Na placu przed wejściem do placówki

Kreatywna Edukacja” w Baninie

ul. Ptysia i Balbiny 13!

Kiedy? 10.01.2014 godz.17:30

Będzie nam miło spotkać się z Państwem…

świątecznie i kreatywnie!

 

************************

 

 

"Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś"

(Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę )

Wszystkim Nauczycielom

w Dniu Edukacji Narodowej

życzymy

codziennej radości

z wykonywania Najpiękniejszego Zawodu na Świecie

!!!

 

******************************************************

Politechnika Gdańska i Pracownia Językowa Karolina Budzińska - Kożyczkowska

mają zaszczyt ogłosić nabór na

DARMOWY INTENSYWNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla dorosłych na poziomie średnio zaawansowanym

KIEDY?

Lipiec 2013

GDZIE?

Placówka KREATYWNA EDUKACJA w Baninie ul. Ptysia i Balbiny 13

JAK DŁUGO?

Kurs to 15 spotkań, 1 spotkanie: 60min.

DLACZEGO DARMOWY?

Kurs jest realizacją badania wpływu stymulatora słuchowo-wzrokowego na rozwój kompetencji w nauce języków obcych prowadzonego przez Politechnikę Gdańską

WARTO?

15 godzin intensywnego kursu gwarantuje powiększenie zasobu słownictwa, trening rozumienia ze słuchu oraz ogólny rozwój kompetencji językowych

Zapisy ruszają 14 maja 2013

!!! Możliwa opieka nad dzieckiem podczas Państwa uczestnictwa w sesji !!!

Chętnych prosimy o zgłoszenie na email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Informacja o projekcie: „Angielskie Studio Talentów”

UWAGA! GRUPA LONDON - lekcja w piątek 28.09.12. o godz. 14:00 ODWOŁANA ( z powodu wycieczki szkolnej)

wyjątkowo w sobotę, 08.09.2012 o g. 9:00 wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie zapraszamy na próbę występu!


PLAN ZAJĘĆ GRUP w roku szkolnym 2012 / 2013:


LEEDS: WTOREK 17:00, CZWARTEK 18:00

DUDLEY: WTOREK 19:00, PIĄTEK 16:00

BIRMINGHAM: PONIEDZIAŁEK 18:00, PIĄTEK 18:00

LIVERPOOL: PONIEDZIAŁEK 17:00, WTOREK 16:00

LONDON: WTOREK 18:00, PIĄTEK 14:00

 

KAŻDA LEKCJA TRWA 50 MINUT

 

 

Z przyjemnością informujemy że:

Pracownia Językowa Karolina Budzińska – Kożyczkowska

i Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Józefa Biegusa w Baninie

od marca 2012 roku realizują wspólny projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Angielskie Studio Talentów”

Czas trwania projektu: Marzec 2012 - Luty 2013

Projekt skierowany jest do 30 uczniów klas I – V SP w Baninie. W tym do 17 chłopców i 13 dziewcząt.

Zajęcia będą odbywały się cyklicznie od marca 2012 do lutego 2013 w Pracowni Językowej na ul. Ptysia i Balbiny 13 w Baninie. Szczegółowy termin spotkań będzie ustalony z uczestnikami projektu.

Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani lektorzy Polacy oraz Anglicy lub/i Amerykanie. Kurs prowadzony będzie wg autorskiego program KIDSART, kreatywnego nauczania języka angielskiego połączonego z dramą, Zajęcia podzielone zostaną na bloki: „studio wymowy”, „studio słówek” i „studio gramatyczne, dzięki którym BO poszerzą i utrwalą słownictwo, zwroty, struktury gramatyczne pokrywające się z zakresem programu nauczania języka angielskiego na poszczególnych poziomach. Każde zajęcia w poszczególnym studio podsumowane będą krótką dramą, w której zastosowany będzie materiał poznany i opracowany podczas nauki w danym bloku. Dramy będą stanowiły przygotowanie do przedstawienia, w którym dzieci wystąpią na koniec każdego semestru. Kurs będzie podzielony na dwie części: wiosenno-letnią, tj. III -VI 2012 oraz jesienno-zimową, tj. od IX 2012 do II 2013. Zajęcia w ramach kursu będą odbywać się w grupach 6 osobowych, w zależności od rocznika, a każda grupa będzie mieć zajęcia dwa razy w tygodniu.

Szczegóły w regulaminie rekrutacji na stronie internetowej www.spbanino.pl, http://www.pracownia-jezykowa.pl, www.eplusi.pl oraz w sekretariacie szkoły podstawowej w Baninie i Pracowni Językowej przy ul. Ptysia i Balbiny 13.

********

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Angielskie Studio Talentów”

Realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach

wiejskich.

w terminie od 01.03.2012 do 28.02.2013.

§1 INFORMCJA O PROJEKCIE

1. Projekt „Angielskie Studio Talentów” jest projektem partnerskim, realizowanym przez Pracownię Językowa Karolina Budzińska – Kożyczkowska i Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Józefa Biegusa w Baninie.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

3. Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie języka angielskiego wśród 30 dzieci uczących się w szkole podstawowej w Baninie, w tym u 13 dziewcząt i 17 chłopców.

4. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie

„Angielskie Studio Talentów”

2. Rekrutacja rozpocznie się w lutym 2012 roku.

3. Projekt skierowany jest do 30 uczniów szkoły podstawowej w Baninie.

§ 3. OFEROWANE FORMY WSPARCIA

1. Intensywny Kurs Języka angielskiego - Warsztaty skierowane są do 30 osób (17 chłopców i 13 dziewcząt uczących się w szkole podstawowej w Baninie. Kurs obejmuje 50 lekcji (50 minutowych). Zajęcia będą odbywały się cyklicznie od marca 2012 do lutego 2013 w Pracowni Językowej na ul. Ptysia i Balbiny 13 w Baninie. Szczegółowy termin spotkań będzie ustalony z uczestnikami projektu. W czerwcu 2012 roku i styczniu 2013 przeprowadzone zostaną testy sprawdzające postępy w nauce.

Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani lektorzy Polacy oraz Anglicy lub/i Amerykanie. Kurs prowadzony będzie wg autorskiego program KIDSART, kreatywnego nauczania języka angielskiego połączonego z dramą, gdzie dzieci uczestniczące w zajęciach będą twórcami. Ich zasoby, możliwości i wyobraźnia zdecydują o charakterze i efekcie końcowym (miniatury teatralne przygotowane przez grupy). Zajęcia podzielone zostaną na bloki: „ studio wymowy”, „studio słówek” i „studio gramatyczne, dzięki którym BO poszerzą i utrwalą słownictwo, zwroty, struktury gramatyczne pokrywające się z zakresem programu nauczania języka angielskiego na poszczególnych poziomach. Każde zajęcia w poszczególnym studio podsumowane będą krótką dramą, w której zastosowany będzie materiał poznany i opracowany podczas nauki w danym bloku. Dramy będą stanowiły przygotowanie do przedstawienia, w którym dzieci wystąpią na koniec każdego semestru. Kurs będzie podzielony na dwie części: wiosenno-letnią, tj. III -VI 2012 oraz jesienno-zimową, tj. od IX 2012 do II 2013. Zajęcia w ramach kursu będą odbywać się w grupach 6 osobowych, w zależności od rocznika, a każda grupa będzie mieć zajęcia dwa razy w tygodniu.

2. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do 10 marca 2012.

§ 4. REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Beneficjenci ostateczni uczą się w szkole podstawowej w Baninie i są mieszkańcami terenów wiejskich w gminie Żukowo.

2. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie i spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa wymienione w pkt. 1, 2 i 3 § 4 niniejszego regulaminu, zobowiązana jest wypełnić i dostarczyć poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty zgłoszeniowe (tj. deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na upublicznienie wizerunku). Wszystkie wypełnione dokumenty muszą zostać podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych beneficjentów ostatecznych.

5. Pierwszeństwo przy rekrutacji będą miały:

· Osoby niepełnosprawne

· Osoby uczestniczące w zimowym lub letnim kursie języka angielskiego w ramach projektu Kreatywna Edukacja realizowanym przez Stowarzyszenie Edukacja plus Integracja.

· Osoby z rodzin wielodzietnych lub niepełnych

6. Dokumenty, o których mowa w §4 pkt. 4 należy składać osobiście do biura projektu, które mieści się w budynku Pracowni Językowej przy ul. Ptysia i Balbiny 13 w Baninie lub w sekretariacie szkoły podstawowej w Baninie.

Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia, opatrzone datą i czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika Projektu (w przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej)

7. Każdy uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie do 20% zajęć w ramach projektu po należytym usprawiedliwieniu swojej nieobecności.

8. W wypadku przerwania szkolenia/warsztatów z winy uczestnika projektu lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych, uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych.

9. W przypadku braku planowanej liczby uczestników dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowego naboru do projektu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

10. Beneficjenci projektu pozyskiwani są poprzez promowanie naszej działalności (rozpowszechnianie ulotek, plakatów), a także poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej szkoły podstawowej w Baninie i Stowarzyszenia Edukacja Plus Integracja, Pracowni Językowej Karolina Budzińska - Kożyczkowska

11. Rodzice uczniów biorących udział w projekcie biorą odpowiedzialność za przyprowadzenie dziecka na zajęcia do Pracowni przy ul. Ptysia i Balbiny 13 w Baninie w ustalonych godzinach oraz odebranie dziecka po zajęciach. W przypadku dzieci, które same będą przychodzić na zajęcia, rodzice pisemnie wyrażą zgodę na samodzielne przychodzenie dziecka na zajęcia.

§ 5.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 13.02.2012r.

  1. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.